12 d’octubre 2015

La tv d'un món.cat a Terrassa pel TNT

les seves eines

l'entrevista

el mercat amb el monotafi i els col·laboradors del programa

Racons de la meva ciutat
coses de les ultimes setmanes
13 de març 2015

22 de juny 2014

03 d’abril 2014