13 de gener 2007

a casa

this is a normal day at home...this is my husband and I.
això és un dia normal a casa ...el meu company i jo.